Φρουριακός περίβολος, Ύψωμα Καλές, Πασχαλιά, Ξάνθη

Κατηγορία Χώρου
Όνομα
Περιγραφή Φρούριο χτισμένο σε ύψωμα ανατολικά του Νέστου ποταμού. Έχει περίμετρο 584 μ. και το ύψος των τειχών φτάνει σε μερικά σημεία τα 2,20 - 2,40 μ. Στο εσωτερικό του περιβόλου διακρίνονται τα θεμέλια κτισμάτων. Δεν έχει γίνει ανασκαφική έρευνα, ωστόσο μπορεί να χρονολογηθεί με επιφύλαξη στους Ρωμαϊκούς Χρόνους.
Τύπος προστασίας

Γεωγραφική Περιοχή
Φωτογραφικό Υλικό
Προβολή Φωτογραφιών