Φρούριο Αγίας Μαύρας, Λευκάδα

Κατηγορία Χώρου
Όνομα
Περιγραφή Δεσπόζει στην είσοδο του νησιού και είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα. Αποτελεί πρότυπο οχυρωματικής τέχνης εκείνης της εποχής και προστάτευε το νησί από τους πειρατές και τους άλλους εχθρούς, Χτίστηκε γύρω στα 1300 από τον Φράγκο ηγεμόνα Ιωάννη Ορσίνι, όταν πήρε τη Λευκάδα ως προίκα για το γάμο του με την κόρη του Δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου του Α'. Το όνομα Αγία Μαύρα συνδέεται πιθανόν με την ίδρυση ναού μέσα στο κάστρο αφιερωμένου στην Αγία Μαύρα. Το κάστρο αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα με κάτοψη σχήματος ακανόνιστου επταγώνου, που ενισχύεται στις γωνίες από επτά προμαχώνες και τρία εξωτερικά προτειχίσματα. ο ΝΑ προμαχώνας διαμορφώθηκε σε εκκλησία. Η σημερινή μορφή του κάστρου ανάγεται πιθανόν στην περίοδο της κατάκτησης του νησιού από τους Τούρκους (1479- 1684), αλλά δέχτηκε δραστικές επισκευές και προσθήκες στην επόμενη περίοδο υπό την κυριαρχία των Ενετών. Οι Τούρκοι όταν κατέλαβαν τη Λευκάδα το 1479, έχτισαν μια μεγάλη τοξωτή γέφυρα, με 360 καμάρες, που διέσχιζε τη λιμνοθάλασσα από την παραλία έως τη θέση Καλκάνη, στηρίζοντας τους σωλήνες ενός υδραγωγείου που έφερνε νερό στο κάστρο. Η άμυνα του κυρίως οχυρού ενισχύθηκε με δυο ένυδρες τάφρους, στην ανατολική και στη δυτική πλευρά. Η πρόσβαση στο εσωτερικό γινόταν με ξύλινες γέφυρες, κτισμένες πάνω από τις τάφρους, που οδηγούσαν στις δυο κύριες πύλες του φρουρίου, την ανατολική και τη δυτική. Σήμερα η πρόσβαση γίνεται μόνο από τη δυτική. Στο εσωτερικό του κάστρου διατηρείται εκτεταμένος ερειπιώνας κτηρίων, τα περισσότερα από τα οποία οικοδομήθηκαν την περίοδο της ενετοκρατίας και δέχτηκαν δραστικές επεμβάσεις την περίοδο της αγγλικής κατοχής. Πρόκειται για συγκροτήματα στρατώνων, αποθήκες πολεμικού υλικού, συνοδευτικά κτήρια διοίκησης και άλλα κτήρια δημόσιου χαρακτήρα, όπως νοσοκομείο, λατρευτικοί χώροι και μεγάλος αριθμός οικιών. Το κάστρο καταστράφηκε από τους σεισμούς και κάποια ίχνη του σώζονται σήμερα μέσα στη λιμνοθάλασσα.
Τύπος προστασίας

Καθεστώς Προστασίας

    ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ΚΗΡ/20946/594

  • ΦΕΚ: 1146/Β/2000-09-15
  • ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/16192/362

  • ΦΕΚ: 322/Β/1983-06-09
  • ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/52615/2684

  • ΦΕΚ: 1061/Β/2005-07-27
Συνδεδεμένα Δελτία
Γεωγραφική Περιοχή
Φωτογραφικό Υλικό
Προβολή Φωτογραφιών
Δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό διαθέσιμο