Φρούριο Αγίας Μαύρας, Λευκάδα, Ζώνη Α

Κατηγορία
Όνομα
Τύπος προστασίας

Καθεστώς Προστασίας

    ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ΚΗΡ/20946/594

  • ΦΕΚ: 1146/Β/2000-09-15
  • ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/16192/362

  • ΦΕΚ: 322/Β/1983-06-09
  • ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/52615/2684

  • ΦΕΚ: 1061/Β/2005-07-27
Συνδεδεμένα Δελτία
Γεωγραφική Περιοχή
Φωτογραφικό Υλικό
Προβολή Φωτογραφιών
Δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό διαθέσιμο